Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Ngày tạo: 07/06/2019 13:43
Thẻ tạm trú tại Việt Nam được cấp cho người lao động nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài và người nước ngoài có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam .....Thủ tục làm thẻ tạm trú được thực hiện theo quy định của Luật số 47/2014/QH2013 - Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam  và Thông tư số  04/2015/TT-BCA quy định chi tiết về mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài của chúng tôi bao gồm:
- Dịch vụ tư vấn liên quan đến điều kiện xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài
- Dịch vụ cung cấp biểu mẫu làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài.
- Dịch vụ tư vấn về thủ tục làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

Hỗ trợ

1900 989833 089 866 7933