Thủ tục xin công văn nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài

Ngày tạo: 07/06/2019 13:19
Thủ tục xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài do công ty tại Việt Nam bảo lãnh.
I/ Hồ sơ xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài
– Hồ sơ pháp nhân của công ty
Khi lần đầu doanh nghiệp làm thủ tục xin cấp visa, thẻ tạm trú cho người nước ngoài thì doanh nghiệp, tổ chức yêu cầu phải đăng ký hồ sơ pháp nhân tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.
Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp, tổ chức lần đầu đăng ký với Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc phòng quản lý xuất nhập cảnh bao gồm:
  1. Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp tổ chức
Giấy phép hoạt động có thể là một trong các loại giấy tờ sau đây:
– Giấy chứng nhận đầu tư
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
– Giấy phép hoạt động (Đối với chi nhánh hoặc văn phòng đại diện);
– Giấy phép nhà thầu;
– Giấy phép hoạt động của văn phòng dự án ……
Tùy vào loại hình doanh nghiệp và tổ chức mà giấy phép hoạt động có tên và có đặc điểm khác nhau
  1. Giấy chứng nhận mẫu dấu của doanh nghiệp tổ chức
  2. Bản đăng ký chữ ký của người đại diện theo pháp luật và Mẫu con dấu của công ty, tổ chức.
 II/. Nộp hồ sơ xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài ở đâu?
Công ty bảo lãnh cho người nước ngoài nộp hồ sơ xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài tại Cục quản lý xuất nhập cảnh
III/. Thời gian xét duyệt cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp thị thực, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.
– Sau khi nhận được văn bản trả lời của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam thông báo cho người nước ngoài để làm thủ tục nhận thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.
– Trường hợp đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với các trường hợp quyđịnh tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 18 của Luật số 47/2014/QH2013; trong thời hạn 12 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với các trường hợp quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 18 của Luật số 47/2014/QH2013.
– Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp thị thực cho người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài phải thanh toán với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khoản cước phí để thực hiện việc thông báo cấp thị thực.
 

Hỗ trợ

1900 989833 089 866 7933